Splošne določbe

Addictiva, Zavod za zasvojenosti in medosebne odnose (v nadaljevanju Inštitut ADDICTIVA) se zaveda, da je varstvo osebnih podatkov za naše uporabnike zelo pomembno. Izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov v okviru spletnega mesta Inštitut ADDICTIVA, ki vključuje vse spletne strani in podstrani (www.addictiva.si), ki jih upravlja Inštitut ADDICTIVA, ter informacije o obdelavi in varstvu na ta način zbranih osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta Inštituta ADDICTIVA.

Kot upravljalec spletnega mesta Inštitut ADDICTIVA si Inštitut ADDICTIVA pridružuje pravico, da pogoje uporabe in izjavo o varstvu osebnih podatkov občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Prosimo vas, da pred vsako uporabo spletnega mesta Inštitut ADDICTIVA preverite datum zadnje spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov.

Zbiranje in obdelava podatkov

  • Prijava na obrazec na spletnih straneh Inštituta ADDICTIVA

Pri prijavi na svetovalni termin oziroma povpraševanju po več informacijah o določeni tematiki na spletnem mestu Inštitut ADDICTIVA se poleg vaše IP številke zbirajo vaši osebni podatki, kontakti podatki in ostali podatki, ki jih vpišete v spletni obrazec.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) sme upravljalec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. V primeru uporabe spletnega mesta Inštitut ADDICTIVA se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v spletni obrazec in izvedbo pošiljanja podatkov potrdi, da se strinja z Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktinh podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta Inštitut ADDICTIVA ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta Inštitut ADDICTIVA.

Inštitut ADDICTIVA tako zbrane podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletni obrazec, obdeluje za namene, za katere jih kot uporabnik spletnih mest Inštitut ADDICTIVA posredujete (klasično, elektronsko in telefonsko komuniciranje in obveščanje, pošiljanje informacij, gradiva in vabil na dogodke Inštitut ADDICTIVA).

Podatki o vaši prijavi se shranjujejo in obdelujejo, dokler se pisno ne odjavite od storitve obveščanja po e-pošti prek spletnega mesta Inštitut ADDICTIVA ali na e-naslov info@addictiva.si.

  • Umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov in informacije

Kot uporabnik spletnih mest Inštitut ADDICTIVA lahko kdorkoli (z odjavo na spletnem mestu Inštitut ADDICTIVA ali neposredno na e-naslov info@addictiva.si) pisno zahteva, da Inštitut ADDICTIVA trajno ali začasno, deloma ali v celoti preneha obdelovati vaše osebne podatke. Inštitut ADDICTIVA se zavezuje, da bo najkasneje v 15 dneh po prejetju pisne zahteve ustrezno preprečila obdelavo in/ali izbrisala osebne podatke uporabnika.

Vsa svoja vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, zbranih preko spletnih mest Inštitut ADDICTIVA, ki se nanašajo na vas (npr. zbiranje, obdelava, varstvo, dodatne informacije ) pošljite na e-naslov info@addictiva.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov.

  • Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Inštitut ADDICTIVA se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov, zbranih na spletnem mestu Inštitut ADDICTIVA, brez izrecnega soglasja ne bo posredovala tretjim osebam razen v zakonsko določenih primerih.

Varujemo vašo zasebnost

Inštitut ADDICTIVA se zaveda, da je varovanje osebnih podatkov za uporabnike zelo pomembno, zato se obvezuje, da bo podatke uporabnikov skrbno varovala in zaščitila pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek spletnih mest Inštituta ADDICTIVA bo varovala v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov; ZVOP-1, Ur. L. RS, št. 86/2004 in nasl.) in z evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR 2018) ter s pričujočo Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Kot upravljalec spletnih mest Inštituta ADDICTIVA, si Inštitut ADDICTIVA pridržuje pravico, da pogoje uporabe in Izjavo o varstvu osebnih podatkov dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Vse spremembe bodo objavljene na spletnem mestu: https://addictiva.si/gdpr.