ADHD

2019-02-09T20:47:03+01:00

Motnja pozornosti in hiperaktivnosti (angl. ADHD) je ena od najpogostejših težav, s katerimi se srečujejo šolajoči se otroci, pogosteje dečki. Navadno se posebnosti kažejo že v zgodnjem otroštvu, sprva bolj kot nezrelo in težko obvladljivo splošno otrokovo vedenje ter nepredvidljivo odzivanje. Kasneje pa imajo lahko otroci težave s poslušanjem in razumevanjem drugih, [...]

Go to Top